ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เวปไซต์ครูอำนาจ
ชื่ออาจารย์ : นายอำนาจ ท่อนคำ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,16:19  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เวปไซต์ครูอนุพงษ์
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ รต.อนุพงษ์ รักบุตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,15:57  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เวปไซต์ครูนิทัศน์
ชื่ออาจารย์ : นายนิทัศน์ ศรียา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,16:19  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เวปไซต์ครูดรุณี
ชื่ออาจารย์ : นางดรุณี จันทร์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,16:10  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เวปไซต์ครูพนิดา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพณิดา วรรณวงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,15:54  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เวปไซต์ครูอนัญญา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนัญญา อุปัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,15:15  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เวปไซต์ครูอนุพงษ์
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.อนุพงษ์ รักบุตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,14:41  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เวปไซต์ครูเอกชัย
ชื่ออาจารย์ : นายเอกชัย ภูมิโคตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,12:36  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เวปไซต์ครูจักรกฤษณ์
ชื่ออาจารย์ : นายจักรกฤษณ์ ทัพวัฒน์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,12:34  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์รองสิริลักษณ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริลักษณ์ ทองสะอาด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,12:29  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..