กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอนัญญา อุปัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0986568535
อีเมล์ : ananya.yui@gmail.com

นางสาวพณิดา วรรณวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0612979429
อีเมล์ : Nuy.th7768@gmail.com