กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปรีชา กันเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0899405017
อีเมล์ : precha.com17@gmail.com

นางสาวภัทรพร หล้ามงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0835616262
อีเมล์ : prat77@yahoo.com

นายพยัคฆ์ มะชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0924321342