ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ

นายเอกชัย ภูมิโคตร
พนักงานราชการ

รัชตวรรณ ศิลาเลิศ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1