พนักงานราชการ

นายเอกชัย ภูมิโคตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0611132901
อีเมล์ : akeder638@gmail.com

นายอนุพงษ์ รักบุตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0833369097
อีเมล์ : anupong2711@hotmail.com