กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเอกชัย ภูมิโคตร
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0611132901
อีเมล์ : akeder638@gmail.com