ครูอัตราจ้าง

นายอำนาจ ท่อนคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0801926861
อีเมล์ : thonkam2104@hotmail.com

นายพยัคฆ์ มะชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0924321342

นายจักรกฤษณ์ ทัพวัฒน์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0621057879
อีเมล์ : domefone83@gmail.com