ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

นายอำนาจ ท่อนคำ
ครูอัตราจ้าง

ระพีพรรณ เกษสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพยัคฆ์ มะชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1