กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายจารุวิทย์ บุตรโคตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0987492668
อีเมล์ : j่aruwitbutkhot@gmail.com

นายจักรกฤษณ์ ทัพวัฒน์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0621057879
อีเมล์ : domefone83@gmail.com