ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
"โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ"
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำ "โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ" วันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี โดยมีนักเรียน
ระดับชั้น ม.ต้น เข้าร่วมโครงการ
จาก โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี และ
โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
#ประชาสัมพันธ์มสว๑ 
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2563,22:50   อ่าน 90 ครั้ง