ข่าวประชาสัมพันธ์
MOE Satety (อ่าน 273) 20 ก.ค. 65
วันมอบตัว ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 677) 02 เม.ย. 65
รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ (อ่าน 2675) 16 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 3644) 27 ม.ค. 65
ยกเลิกประกาศ (อ่าน 3655) 24 ม.ค. 65
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 3615) 20 ม.ค. 65
ไทยเซฟไทย (อ่าน 3604) 20 พ.ย. 64
เปิดเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3637) 31 ต.ค. 64
มาตรการเสริม (อ่าน 3631) 18 ต.ค. 64
มาตรการหลัก (อ่าน 3694) 18 ต.ค. 64
เงินเยียวยา 2,000 บาท (อ่าน 3633) 03 ก.ย. 64
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3710) 18 เม.ย. 64
หมายกำหนดการ พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร (อ่าน 3716) 05 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3779) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เกี่ยวกับ สถานการณ์โควิท (อ่าน 6798) 27 ธ.ค. 63
"ประกาศ"ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (อ่าน 6775) 20 พ.ย. 63
ศึกษาดูงาน (อ่าน 6783) 20 ต.ค. 63
พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน (อ่าน 6901) 13 ส.ค. 63
"โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ" (อ่าน 6839) 13 ส.ค. 63
ผอ. นำคณะครู เข้าถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ (อ่าน 6822) 13 ส.ค. 63
วันที่ 9 มิถุนายน 63 นร มารับอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 6924) 07 มิ.ย. 63
แจ้ง นักเรียนใหม่ มารับ เสื้อกีฬาและกระเป๋า (อ่าน 6899) 06 พ.ค. 63
สมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 6926) 25 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้าง (อ่าน 6935) 17 มี.ค. 63
ตัวแทนแข่งกีฬา โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดอุดรธานี (อ่าน 7637) 24 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู (อ่าน 7159) 11 มิ.ย. 62
เปิดเทอมที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 7305) 08 พ.ค. 62
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (อ่าน 7386) 05 พ.ค. 62
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (อ่าน 7282) 29 เม.ย. 62
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 7154) 03 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 7263) 03 ม.ค. 62
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 7286) 16 ต.ค. 61
(อ่าน 7297) 02 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 7773) 23 ก.พ. 61
ประกาศจ้าง (อ่าน 7479) 20 พ.ย. 60
โครงการบรรพชาสามเณร ๖๕ รูป (อ่าน 7426) 25 ก.ค. 60
(อ่าน 7331) 18 ก.ค. 60
(อ่าน 7204) 02 พ.ค. 60
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ (อ่าน 7766) 18 มี.ค. 59
รับสมัคร นักเรียน ชั้นม. ๑ และ ชั้น ม.๔ (อ่าน 7747) 23 ก.พ. 59
สวัสดีวันครู (อ่าน 7841) 16 ม.ค. 59
มุทิตาจิต ครูธัญญ์นภัส (อ่าน 7776) 18 ก.ย. 58
เปิดเทอม วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 7543) 03 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียน สอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงเรียน (อ่าน 7489) 21 ม.ค. 58
ประกาศ : สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฎิบัติการเคมี ฯลฯ (อ่าน 7509) 21 ม.ค. 58
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.20 (อ่าน 7587) 20 ม.ค. 58
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน ๓๑๘ล/๓๐ (อ่าน 7570) 18 พ.ย. 57
จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ (อ่าน 11782) 27 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการและห้องพิเศษ ๒๒ รา (อ่าน 7947) 13 ส.ค. 57
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 8160) 04 พ.ค. 57