ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 28) 16 ต.ค. 61
(อ่าน 93) 02 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 238) 23 ก.พ. 61
ประกาศจ้าง (อ่าน 229) 20 พ.ย. 60
โครงการบรรพชาสามเณร ๖๕ รูป (อ่าน 274) 25 ก.ค. 60
(อ่าน 251) 18 ก.ค. 60
(อ่าน 230) 02 พ.ค. 60
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ (อ่าน 648) 18 มี.ค. 59
รับสมัคร นักเรียน ชั้นม. ๑ และ ชั้น ม.๔ (อ่าน 695) 23 ก.พ. 59
สวัสดีวันครู (อ่าน 767) 16 ม.ค. 59
มุทิตาจิต ครูธัญญ์นภัส (อ่าน 739) 18 ก.ย. 58
เปิดเทอม วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 551) 03 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียน สอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงเรียน (อ่าน 540) 21 ม.ค. 58
ประกาศ : สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฎิบัติการเคมี ฯลฯ (อ่าน 529) 21 ม.ค. 58
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.20 (อ่าน 616) 20 ม.ค. 58
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน ๓๑๘ล/๓๐ (อ่าน 581) 18 พ.ย. 57
จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ (อ่าน 2944) 27 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการและห้องพิเศษ ๒๒ รา (อ่าน 911) 13 ส.ค. 57
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1002) 04 พ.ค. 57
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 1796) 26 ธ.ค. 56
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1303) 26 ต.ค. 56
งานเกษียณอายุราชการคุณครู (อ่าน 1594) 21 ส.ค. 56
ความหมายของตราสัญลักษณ์ (อ่าน 1448) 18 ก.ค. 55
บวชสามเณร (อ่าน 1637) 21 มิ.ย. 55
ภาพเก่าวันวาน (อ่าน 1662) 01 ก.พ. 55