ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มิถุนายน 63 นร มารับอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 101) 07 มิ.ย. 63
แจ้ง นักเรียนใหม่ มารับ เสื้อกีฬาและกระเป๋า (อ่าน 125) 06 พ.ค. 63
สมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 190) 25 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้าง (อ่าน 193) 17 มี.ค. 63
ตัวแทนแข่งกีฬา โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดอุดรธานี (อ่าน 871) 24 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู (อ่าน 448) 11 มิ.ย. 62
เปิดเทอมที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 520) 08 พ.ค. 62
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (อ่าน 653) 05 พ.ค. 62
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (อ่าน 484) 29 เม.ย. 62
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 474) 03 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 526) 03 ม.ค. 62
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 568) 16 ต.ค. 61
(อ่าน 645) 02 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 989) 23 ก.พ. 61
ประกาศจ้าง (อ่าน 762) 20 พ.ย. 60
โครงการบรรพชาสามเณร ๖๕ รูป (อ่าน 725) 25 ก.ค. 60
(อ่าน 717) 18 ก.ค. 60
(อ่าน 595) 02 พ.ค. 60
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ (อ่าน 1038) 18 มี.ค. 59
รับสมัคร นักเรียน ชั้นม. ๑ และ ชั้น ม.๔ (อ่าน 1066) 23 ก.พ. 59
สวัสดีวันครู (อ่าน 1194) 16 ม.ค. 59
มุทิตาจิต ครูธัญญ์นภัส (อ่าน 1124) 18 ก.ย. 58
เปิดเทอม วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 888) 03 พ.ค. 58
ประกาศโรงเรียน สอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงเรียน (อ่าน 862) 21 ม.ค. 58
ประกาศ : สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฎิบัติการเคมี ฯลฯ (อ่าน 853) 21 ม.ค. 58
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.20 (อ่าน 897) 20 ม.ค. 58
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี อาคารเรียน ๓๑๘ล/๓๐ (อ่าน 933) 18 พ.ย. 57
จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ (อ่าน 3731) 27 ส.ค. 57
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการและห้องพิเศษ ๒๒ รา (อ่าน 1299) 13 ส.ค. 57
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1461) 04 พ.ค. 57
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 2281) 26 ธ.ค. 56
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1623) 26 ต.ค. 56
งานเกษียณอายุราชการคุณครู (อ่าน 1945) 21 ส.ค. 56
ความหมายของตราสัญลักษณ์ (อ่าน 1841) 18 ก.ค. 55
บวชสามเณร (อ่าน 1984) 21 มิ.ย. 55
ภาพเก่าวันวาน (อ่าน 1982) 01 ก.พ. 55