เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน "มาร์ชวชิราลงกรณ์"
  
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.56 KB
เพลง "ไชโยโอรสาธิราช"
ไชโยโอรสาธิราช
 
     คำร้อง ถวัลย์ สุรภาพประดิษฐ์
(บางตำราว่า ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ)
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน      
สรวมศรีชีวิตชีวา
ชนทั้งหล้าวันทนาอาเศียรพาทพร
แด่เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์
มิ่งสมรวรวิลาศรัฐไทย

สรรเสริญเยินศรียอศักดิ์
ดุจศรีศักดิ์เสาวลักษณ์
สะพักโพ้นฉัตรชัย
สมแล้วที่เรานี้มีบุญใจ
ไว้ฝันใฝ่ได้ชมบุญญาธิการ

ไชโยโอรสาธิราช
มงกุฎมาศราชกุมาร
ไชโยโอรสาธิราช
มงกุฎมาศราชกุมาร
เพลงโรงเรียน
เพลง สดุดีจอมราชา