สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พระตราโรงเรียน
พระตราโรงเรียน

พระตราโรงเรียนเป็นตรา "ม.ว.ก"
ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดย ชื่อ"มหาวชิราลงกรณ์" ที่ทรงพระราชทานให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์
ใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทั้ง 15 โรงเรียน

 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
 
ปลูก โดย พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันก่อตั้งโรงเรียน วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๒
แผนที่โรงเรียน ภาพถ่ายทางอากาศ

แผนที่โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน เหลือง-ฟ้า
 
 
เหลือง
  ความสุขสงบ ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม
ฟ้า
ความสุข ความมีจิตใจผ่องใส ความหวังทั้งปวง
 
 
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
 
รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อักษรย่อ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
อักษรย่อ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา